Lütfen Bekleyiniz...
YABANCILAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI !!!YABANCILAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI:

4/4/2013 Tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 7 inci ve 15 inci maddeleri gereğince 3 ayı geçen ikamet izinlerinde sağlık sigortası yaptırılması şartı getirilmiştir.

Önceden herhangi bir sağlık güvencesi olmadan ülkemizde ikamet eden kişilerin hastalanmaları veya kaza geçirmeleri durumunda mağdur olmaktaydılar. Bu sağlık sigortası sayesinde artık yabancı uyruklu kişilerin sağlık problemlerine anlaşmalı özel hastanelerde tedavi imkanı getirilmiştir. 

Sağlık sigortası ilk başladığında çok farklı poliçeler yapılmış ve emniyet müdürlüğü tarafından bazıları kabul edilmeyince çok kişi ikamet izni alamamışlardı. Bu karışıklığı çözmek için Hazine Müsteşarlığı'nın 09.06.2014 tarih ve
97558423-349/18260 sayılı genelgesi ile de bu sağlık sigortasının asgari teminatları düzenlenmiştir.

Primler ise yaş ve cinsiyete göre değişmektedir. 

Sağlık poliçesi bu poliçe yapılmadan önceki rahatsızlıkların belirtisi poliçe tarihinden sonra görülse dahi tedavisini kapsamaz.

Yapılan sağlık sigortası poliçeleri öncelikle anlaşmalı hastane ve sağlık kurumlarında geçerlidir. 

Anlaşmalı hastaneler devamlı değişebildiği için hastaneye gitmeden önce Yabancı Sağlık Sigortası poliçesi için anlaşma olup olmadığını mutlaka kontrol etmek gerekir.

 

Yabancı Sağlık Sigortası zorunlu sigorta kapsamında olduğu için sigortalının talebi ile sonlandırılabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir.

 • İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazı
 • İkamet izninin iptalinde
 • Sigortalının Genel Sağlık Sigortasına dahil olması


Teminatlar iki ayrı gruptur.         

           
A) Yatarak Tedavi: Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir sağlık kurumunda 24 saati geçen  sürede yatarak yapılan tedavilerdir.  Bu tedavi için yapılan harcamalar limitsizdir ve tamamı  sigorta şirketi tarafından  karşılanır.

 • Ameliyat
 • Tedavi ( İlaç, doktor vb. tüm harcamalar )
 • Hastane Oda-Refakatçı
 • Yoğun Bakım
 • Radyoterapi
 • Kemoterapi
 • Diyaliz
 • AnjiyografiEğer Anlaşmasız bir sağlık kurumunda tedavi olur ise limit 20.000 TL dir ve harcamanın   %20'si sigortalıya
aittir.

        
B) Ayakta Tedavi: Hastanede yatmasına gerek kalmadan yapılan tedavi  masraflarıdır.  Bu tedavi
teminatı yıllık 2000 TL'dir ve sigortalı harcamanın %40'ını  karşılayacaktır.

 Ayakta Tedavi Teminatları aşağıdadır.

 • Doktor Muayene
 • Tahliller
 • İlaç
 • Rontgen
 • Modern Teşhis  ( MR vb. )
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Küçük Müdahale (Serum, iğne vb.)

Yabancılar için hazırlanan asgari teminat tablosuna göre ayakta tedavilerde anlaşmalı/anlaşmasız kurumlarda limit ve katılım payı aynıdır. Anlaşmasız hastanelerde yapılan harcamaları sigortalının elden ödemesi ve sigorta şirketinden %60'ını talep etmesi gerekmektedir.

 • Bu talepte bulunabilmesi için gerekli evrak aşağıdadır.
 • Fatura aslı (Hangi tedaviye istinaden olduğu belirtilmeli
 • Doktor Raporu (yapılan tedavi hakkında detaylı bilgi yazılmalı)
 • Tahlil vb. yapılmış ise doktorun talep formu
 • Reçete aslı ve ilaç küpürü

Sağlık Sigortasından faydalanabilmek için 7/24 ulaşabileceğiniz ve sağlık sigortası konusunda uzman acente ile çalışmanız çok önemlidir.

 

Copyright © 2013 www.sitekobi.net .Tüm hakları saklıdır.