“Yalnız Değilsiniz“

Kâr Kaybı Sigortası

İşletmeler yangın, deprem, terör gibi tehlikelere karşı tüm varlıklarını sigorta ettirebilirler ve olası bir hasar anında bina, emtia, demirbaş ve makinelerinde meydana gelen maddi kayıpları karşılayabilirler. Ancak herhangi bir hasar nedeniyle işin durması, cironun düşmesi ve iş maliyetlerinin artması ihtimallerine karşı da önlem almak gerekir. Bugün, bütün gelişmiş ülkelerde çok yaygın olan “Kâr Kaybı / İş Durması Poliçeleri” , ilgili yangın poliçesi teminatlarına giren bir hasar neticesinde işyerindeki faaliyetin tamamen durması veya aksamasından dolayı meydana gelen cirodaki azalmayla iş maliyetinde meydana gelen artışların brüt karda meydana getireceği eksilmeyi karşılar.

Kâr Kaybı Sigortsı’nın avantajları:

  • İşletme karını ve devam eden masrafları tazmin ederek işletmenin verimliliğini korur.
  • Hasar sonrası kritik dönemde ihtiyaç duyulacak kalifiye iş gücünü temin eder.
  • İşletmenin faiz yükümlülüklerini işin durma süresince de yerine getirmesini, dolayısıyla işletmenin güvenilirliğinin devamını sağlar.
  • Kâr kaybını tazmin ederek işletmenin nakit akışını sağlar.
Securance Sigorta

İletişim Bilgileri